من در این وبلاگ  اطلاعات لازم در خصوص راهکار برنامه ریزی منابع سازمان ، راهکارهای موجود در بازار، و سایر اطلاعات تخصصی لازم را ارائه می دهم.